ایمیل : info@skynet.ir
  • اسکای وب خدمات حرفه ای شبکه ارائه میدهد ؟
  • اسکای وب ، جزو 10 شرکت برتر شبکه ایران است ؟
  • مهندسین ما دارای مدارک حرفه ای در طراحی شبکه هستند ؟
  • کلیه خدمات ما طبق تعرفه دولتی انجام می گیرد ؟

تعرفه خدمات

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ خدمات شبکه مجازی خصوصی روی شبکه ملی IP زیرساخت کشور را تصویب کرد.


کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۵۴ خود، پیشنهاد ” تعرفه ارائه خدمات VPLS شبکه ملی IP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت” را بررسی و تعرفه این خدمات در شبکه زیرساخت کشور را تصویب کرد.
تعرفه خدمات شبکه